ANBI

Stichting Tristanis een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De informatie die verstrekt wordt sluit aan bij de voorwaarden die gelden vanuit de Belastingdienst voor een ANBI. Zie hier de ANBI-verklaring van Tristan.

Op grond van de tussentijdse verantwoording van de besteding van geld aan de projecten en vanwege het feit dat de transparantie via de jaarverslagen is verzekerd, vindt Tristan foundation het niet nodig een keurmerk bij het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) aan te vragen. Dat keurmerk kost veel geld. De stichting besteedt dat liever aan de de opleiding van kinderen in Peru, Bolivia en Oeganda.