Bestuur

De Stichting Tristan wordt bestuurd door:

Ralph Maassen – Voorzitter

Ik ben geboren te Sittard op 04-06-1977, woonachtig en getogen in Roosteren.

Inmiddels zo’n 10 jaar werkzaam als anesthesioloog in het Laurentius ziekenhuis te Roermond. In 2013 gepromoveerd en actief geweest als bestuurslid van het Medisch Specialistisch Bedrijf Laurentius gedurende de afgelopen 4 jaar (Finance).

Door Jos Cremers werd ik gevraagd toe te treden tot het Bestuur van deze stichting. Aangezien mijn hart ligt bij het opleiden van mensen, spraken de doelstellingen van Tristan mij meteen aan. Ik heb geen moment getwijfeld toe te treden tot het Bestuur.

Gezamenlijk zullen we ons inzetten om het ledenbestand uit te breiden en de doelstellingen van deze stichting te faciliteren.

Ik heb er zin in!

Frenk Thewissen – Vice voorzitter

Ik ben geboren in Eijsden maar getogen in Margraten. Inmiddels wonen wij al meer dan 25 jaar in Sibbe IJzeren, gemeente Valkenburg a.d. Geul. Ik heb een financiele achtergrond, voor de kenners ik heb Nivra gestudeerd en afgerond en dus Register Accountant. Een groot deel van mijn carriere heb ik voor DSM gewerkt in binnen en buitenland. De laatste 10 jaar heb ik gewerkt voor Sitech Services in verschillende functies en rollen, dit is een bedrijf op de Chemelot site dat heel veel verschillende services verleend zoals de waterzuivering, de brandweer, de beveiliging van Chemelot en onderhoud van vele fabrieken op het terrein.

Inmiddels ben ik werkzaam als zelfstandig financieel/strategisch consultant. Dat bevalt prima!

Door Jos Cremers werd ik gevraagd om een bijdrage te doen voor de Tristan stichting. Dat deden wij graag omdat de doelstelling “het ondersteunen van jonge mensen om een goede opleiding te volgen” maar vooral ook omdat er geen overhead is en dus het gehele bedrag op de juiste plek terecht komt.

Nu heb ik me ook laten overtuigen om tot het bestuur toe te treden. Ik kijk er na uit om de stichting verder uit te bouwen en ook veel plezier samen met de andere leden van Tristan te hebben. Bovenal natuurlijk om kinderen die steun nodig hebben helpen om een mooie toekomst op te bouwen.

Jos Cremers – Secretaris

In 1980 ben ik als Bedrijfskundig Ingenieur afgestudeerd aan de Technische Universiteit Eindhoven. Eerst bij DSM en later bij Sitech heb ik 40 jaar als leidinggevende in diverse disciplines zoals ICT, Logistiek, Inkoop en Informatie Management gewerkt.

Naast mijn werk ben ik bestuurslid geweest van de voetbalclub en voorzitter van diverse jubilea feesten voor de fanfare en voetbalclub. Ook ben ik twaalf jaar lid geweest van het bestuur van de plaatselijke Rabobank, waar mijn taakgebied en ook interesse vooral uitging hoe de bank de lokale samenleving steunde met diverse initiatieven. Momenteel ben ik nog voorzitter van ons Gemeenschapshuis in Roosteren.

Sinds 2010 ben ik secretaris van de Stichting Tristan. Dit heeft me vooral aangetrokken doordat ik het verschil zag hoe onze kinderen hier de kans hadden om te studeren en dit bijvoorbeeld voor de kinderen in het Andesgbergte, een heel groot onherbergzaam gebied, vrijwel onmogelijk is.

Jan Geelen – Penningmeester

Ik ben geboren en getogen in de toen nog zelfstandige gemeente Susteren. Sinds 1985 woon ik in Roosteren, dus nog steeds in het smalste stukje van Nederland. Na een carrière in de koopvaardij werk ik sinds 1984 bij wat nu de grootste werkgever van Nederland is. Na verschillende functie heb ik, na het behalen van een master in ICT management mee aan de wieg gestaan van de inrichting van portfoliomanagement bij de nationale politie.

Op dit ogenblik coördineer ik de operationele proeftuinen van het programma Sensing, een programma waar gekeken wordt hoe de werkwijze en de taakuitvoering van de politie verandert door digitaal versterkt waarnemen.

Binnen de gemeenschap Roosteren ben ik penningmeester van fanfare de Maasoever en voorzitter van de stichting gemeenschapsbelangen.

De stichting Tristan staat er borg voor dat alle gedoneerde gelden terecht komen bij jonge mensen die een opleiding volgen en zo de kans krijgen om een betere toekomst te krijgen. Iets wat we in Nederland vanzelfsprekend vinden is in veel landen alleen maar weggelegd voor een beperkt aantal (vooral rijke) jongeren.

Vanuit de stichting hoop ik een (klein) steentje bij te kunnen dragen aan een betere toekomst voor een aantal kinderen. Ik zal dit doen vanuit de rol van penningmeester.