Wij steunen

Tristan Foundation is in 2009 gestart met ondersteuning via de Stichting Yayasan ABAS die onderdak bood aan kinderen en vrouwen die ziek zijn, geen geld hebben of dakloos zijn en geen familie meer hebben die voor hen kunnen zorgen. Onze contactpersoon was mevrouw Maria Rosa en via haar hebben een viertal meisjes uit Indonesië hun studie afgerond, te weten Lia, Widiyanti, Marcella en Marcelli (tweeling).

Vervolgens in 2011 zijn wij in contact gekomen met een tweetal Nederlandse vrijwilligers die in het Andesgebergte (https://nl.wikipedia.org/wiki/Andes) wonen, te weten Anna Haarman (Stichting Atiy) in Bolivia en Walter Meekes (Stichting Hope) in Peru. Zij bepalen welke studenten ondersteuning krijgen, hoeveel geld voor hun studie benodigd is en onderhouden periodiek met deze studenten persoonlijk contact. Zij geven ons halfjaarlijks inzicht in de kosten en de voortgang van de studie voor deze studenten. Beiden zijn ook aanwezig geweest op een van onze meetings om persoonlijk hun werk middels een presentatie aan onze leden toe te lichten. Dit was voor eenieder een leerzame ervaring en heeft ons het besef gegeven dat onze bijdrage op de juiste plek terecht komt.

Voor een overzicht van de studenten uit Bolivia klik hier.

Voor een overzicht van de studenten uit Peru klik hier.

Zowel Stichting HoPe als Stichting Atiy bieden hulp aan indiaanse gemeenschappen in het Andesgebergte. Zij doen dit middels onderwijsprogramma’s, programma’s voor gezondheidszorg en andere sociale programma’s. Voor meer informatie over beide stichtingen zie hun website.

In Uganda is onze partner Springs of JoY. Als proef steunen wij vanaf 2018 een jongen vanaf de basisschool om zo ervaring op te doen of onze gelden juist besteed worden.

Door Tristan Foundation kunnen de studenten een studie volgen of hun studie afmaken en hebben daardoor een grotere kans op een betere toekomst.

Tristan Foundation zoekt altijd naar studenten/projecten die ze kan steunen, direct daar waar het nodig is en zorgt ervoor dat haar geld direct naar de studenten/scholen gaat.