Wij steunen

Tristan Foundation heeft momenteel een tweetal projecten. Zo steunen wij Lia PurnamasariWidiyanti Winata (Yanti), Marcella en Marcelli (tweeling) uit indonesië, Rebeca Llusco CalaniMaria del Carmen Merubia en Celenia Jorge uit Bolivia en Lidia Pinchi, Florentina Quipe laucata, Julio Quispe Laucata, Estefania Echame Laucata, Alejo Quispe Mamani, Eleuteria Puclla Sullcapuma en Eliana Huaman Osorio uit Peru. Door Tristan Foundation kunnen zij een studie volgen of hun studie afmaken en hebben daardoor een grotere kans op een betere toekomst.

Tristan Foundation zoekt altijd naar projecten die ze kan steunen, direct daar waar het nodig is en zorgt ervoor dat haar geld direct naar de hulpbehoevenden gaat.

Zo steunt Tristan Foundation LiaYanti, Marcella en Marcelli via de lokale stichting Yayasan ABAS, stichting Yayasan ABAS is opgericht in Indonesië op 11 maart 1994 door mevrouw Maria Rosa in samenwerking met zuster Rina Ruigork.

Stichting Yayasan ABAS

Stichting Yayasan ABAS biedt onderdak aan kinderen en vrouwen die ziek zijn, geen geld hebben of dakloos zijn en geen familie meer hebben die voor hen kunnen zorgen. Momenteel is de oudste bewoonster 85 jaar oud en de jongste 1 maand. Zij hebben twee huizen en bieden onderdak aan 35 kinderen en 15 dakloze vrouwen. Onze contactpersoon is mevrouw Maria Rosa.

Stichting HoPe

Stichting HoPe biedt een hulp aan indiaanse gemeenschappen in Peru. Zo bieden zij hulp middels onderwijsprogramma’s, programma’s voor gezondheids-zorg en andere sociale programma’s. Lees meer over Stichting HoPe op hun website.