Over ons

Tristan Foundation

Tristan Foundation is opgericht op 16 oktober 2009. Momenteel hebben zitting in het bestuur: Jan RensenJos Cremers en Helen Bours.

Ons doel:

Het stimuleren en (financieel) ondersteunen van ontwikkelingsmogelijkheden van personen en instellingen/projecten.

Projecten:

In 2009 hebben wij contact opgenomen met Stichting Yayasan ABAS uit Indonesië en sinds januari 2011 steunen wij ook een studente uit Bolivia. Wij steunen momenteel twee studenten in Indonesië. Wij betalen de studie zodat zij kunnen bouwen aan een betere toekomst.

Tristan Foundation is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI):

Het aanmerken als algemeen nut beogende instelling heeft tot gevolg dat er voor de instelling en haar donateurs een aantal fiscale faciliteiten open staan. Vindt meer informatie over ANBI op de rechterzijde van deze pagina.

Het Bestuur van Stichting Tristan:

Jan Rensen: Jan Rensen was jarenlang werkzaam in commerciële en leidinggevende functies binnen de financiële dienstverlening. Van 1999 tot 2009 was hij Algemeen Directeur van een tweetal lokale Rabobanken in het zuiden des lands. Sinds 2009 is hij zelfstandig ondernemer. Naast mediator is Jan “gesprekspartner in business” voor ondernemers in het MKB. Hij verzorgt diverse trainingen. Verandertrajecten hebben zijn bijzondere aandacht. Binnen deze rollen is Jan vooral geïnteresseerd in de ontwikkeling van mens en organisatie. Zijn motto luidt: “wie zijn toekomst niet zelf ter hand neemt, krijgt hem toegewezen”.

Jos Cremers_NLJos Cremers: Na de studie bedrijfskunde aan de technische Universiteit Eindhoven, is Jos Cremers al dertig jaar werkzaam in diverse disciplines zoals logistiek,inkoop en informatie management in leidinggevende functies bij een en dezelfde multinational in Limburg. Vanaf 2000 tot 2012 was hij bestuurslid respectievelijk lid van de RvC van de lokale Rabobank met als speciaal aandachtspunt de coöperatie en de bijdrage aan het maatschappelijke leven in de diverse dorpen. Jos is in het verleden bestuurslid geweest van verschillende verenigingen in zijn woonplaats Roosteren. Nu is hij alleen nog actief lid van deze verenigingen. Zijn motto luidt: “verander de wereld, maar begin bij jezelf!”

Helen Bours: Helen heeft het Atheneum en de opleiding Hoger Management Support met goed gevolg afgelegd. Zij is sinds 1989 werkzaam bij de Rabobank en heeft hier verschillende functies vervuld. Op dit moment werkt zij als directie-secretaresse bij de Rabobank Westelijke Mijnstreek. Zij steunt graag goede doelen. In het verleden heeft zij o.a. vrijwilligerswerk verricht voor Amnesty International. Haar motto is: If you can’t do great things, try to do small things in a great way.