Brief van Anna Haarman

Beste allemaal,

Om te beginnen  wil ik iedereen hartelijk groeten. Ik hoop dat het met u  goed gaat.  Met mij gaat het goed; gezond, nog steeds vol energie en blij om het werk hier te kunnen en te mogen doen.  Het einde van dit jaar komt in zicht en dat is een reden om een klein overzicht te schrijven van alle hulp die we hebben  kunnen geven  dit jaar.

Eetzaal en huiswerk begeleiding project in San Antonio de Buena Vista

Net als afgelopen jaar hebben we weer het eetzaalproject verzorgd met daaraan gekoppeld het huiswerkbegeleidingsproject. Dit  heeft  een beetje een andere  vorm gekregen dit jaar  omdat we vanuit verrassende hoek ondersteuning kregen van de Aldea Sos  ( Sos Kinderdorpen)  die hier in Cochabamba een nieuw project hebben opzet om arme families te helpen. Zodoende zijn ze ook bij ons terecht gekomen om kinderen van die arme families die ze helpen bij ons in het project in te schrijven met als gevolg dat er dit jaar meer kinderen aan ons project hebben deelgenomen.  Gelukkig helpt Aldea SOS ons project wekelijks met de helft van de aankoop van de levensmiddelen zodat we ook meer kinderen eten konden geven.  Mede dankzij hun ondersteuning  kan er elke dag een volledige maaltijd aan de kinderen geserveerd, worden: soep vooraf, een hoofdmaaltijd en een nagerecht.
Alle ruimtes op de bovenverdieping hebben we nu in gebruik voor het onderwijs voor de kinderen,  ook het vroegere winkeltje / kantoor.  Alles is vol en we hebben  hulp gekregen van de eindejaarsstudenten van de universiteit San Simon. Sociaal werkers en psychologen doen hun praktijkopdrachten bij ons. Dat is natuurlijk hartstikke mooi en de  hulp en aandacht is ook nodig omdat we meer kinderen met problemen hebben.

Met een kleine bijdrage van de ouders ( 5 bolivianos per kind per maand ) hebben we een extra kokkin aangenomen die daarmee word betaald.  En natuurlijk helpen alle moeders,  zoals de afgelopen jaren, nog steeds in toerbeurten mee in de keuken en ook in de groentetuin en kassen.

Buiten dat zijn er afgelopen jaar allerlei praktijkcursussen gegeven aan de moeders bij ons in het project. Projecten over hygiëne, brei-, naai – en bakcursussen.  We hebben samen meubels gemaakt van houten pallets. Moeders hebben hun eigen matrassen gemaakt.  We hebben echt niet stil gezeten dit jaar: vele activiteiten en producten leren maken waar de mensen ook wat aan hebben gehad in hun thuissituatie.

Dankzij donaties hebben we dit jaar wat grote aankopen kunnen doen. In elk lokaal hebben we een computer met een vrij groot beeldscherm kunnen plaatsen. We hebben ook nog een brooddeegmixer kunnen aanschaffen voor de keuken, en 2 breimachines waarop de moeders hebben leren breien.

Groente tuin

Het klimaat is ook hier aan het veranderen. Er zijn lange droogte periodes en het is erg heet. De regenperiodes zijn niet meer zo nat als jaren ervoor, wat mede tot gevolg heeft dat onze waterput droog is komen te staan.
Er komt geen druppel water meer naar boven en de put is met 80 meter toch wel
behoorlijk diep.  Ook nieuwe  diepere waterputten die in de omtrek zijn aangelegd trekken het water weg.  Om
die reden hebben we dit jaar buiten de kassen bijna  geen gewassen meer verbouwd. We hebben dus wel in de kassen allerlei groentes zoals,  tomaten, paprika, spinazie, sla en van allerlei kruiden verbouwd.  Een groot gedeelte van het  buitenterrein is braak komen te liggen en daarom hebben we  een gedeelte daarvan een speelveld gemaakt voor de kinderen. Dat is in zeer goede aarde gevallen. We hadden al  een volleybalveld aangelegd  maar nu hebben we ook een mooi  voetbalveldje aangelegd. We hebben er prachtige doelen bij laten maken. Het is net echt allemaal. De kinderen vinden het super leuk.  Na het eten kunnen de kinderen daar hun overtollige energie helemaal kwijt.  In die zin word het terrein nog steeds heel goed gebruikt!

School Bolivia-Holanda in de arme wijk Kasa Huasa

Afgelopen jaar in april zijn bij deze school in Kasa Huasa een 7e en 8e lokaal in gebruik genomen. Deze lokalen zijn gebouwd met bouwmaterialen die betaald zijn met donaties aan de stichting Atiy. De ouders bouwen het zelf. Gestaag wordt deze school steeds groter; er gaan 250 leerlingen naar deze school. Nu zijn lokaal nummer 9 en 10 in aanbouw. Die lokalen zijn nodig voor het volgend schooljaar omdat de oudste leerlingen volgend jaar door moeten stromen naar het vervolgonderwijs, maar er is nog steeds een schrijnend tekort aan scholen in Bolivia.  De overheid werkt niet mee. Om te voorkomen dat deze leerlingen hun onderwijs niet kunnen vervolgen is het belangrijk dat de school wordt uitgebreid met deze lokalen.

Hulp aan families en zieke kinderen

Dit jaar hebben we ook  weer verschillende  families geholpen  die getroffen zijn door ernstige  ziektes,  families met gehandicapte  en chronisch  zieke kinderen, jonge moeders die ongeneeslijk ziek zijn. We hebben er voor kunnen zorgen dat ze noodzakelijke onderzoeken konden laten doen en gespecialiseerde artsen konden bezoeken. Voor deze mensen hebben we in verschillende kosten kunnen bijdragen zoals ziekenhuiskosten, medicijnen, rolstoelen, levensmiddelen, beddengoed, meubilair. Sommige van deze families wonen in mijn ogen half afgebouwde onbewoonbare huisjes terwijl ze ernstig ziek zijn of met gehandicapte
kinderen. Hen help ik met te geven wat nodig is om de omstandigheden in
hun situaties te verbeteren, zoals bijvoorbeeld bouwmaterialen, ramen of deuren.

Soms is het heel ingrijpend allemaal, maar God zij dank is er hulp om te kunnen helpen,  en daar ben ik blij om en zeer dankbaar voor.

Kerst

Het duurt nog even voordat het zover is maar ik wil het er al wel vast over hebben omdat het ook enige voorbereidingstijd nodig heeft om het allemaal te kunnen realiseren.  We willen graag de traditie om  kerstvoedselpakketten te geven aan arme mensen die met het minimum rond moeten komen voort te zetten. Met zo’n kerstvoedselpakket kunnen we hen met kerst wat blijdschap en hoop geven. Vorig jaar hebben we in totaal
280 pakketten uitgedeeld. We hopen sowieso dit zelfde aantal weer te kunnen geven.  1 pakket kost ongeveer 15 euro.

Op 18 december vieren wij kerst in ons Atiy-project in San Antonio de Buena Vista met alle kinderen en
hun families en natuurlijk gaan wij er weer een mooi feest van maken.

Dank

Dank nogmaals voor alle ontvangen hulp. Zonder uw hulp was het allemaal niet mogelijk om al die mensen te kunnen helpen.  En dan heb ik zoveel nog niet genoemd zoals de hulp die we geven via de medische post, school
materialen die we ook dit jaar weer hebben kunnen geven. Zo hebben we arme schoolkinderen en studenten ondersteuning kunnen bieden. Er zijn veel mensen die komen vragen om hulp en als we kunnen helpen doen we dat uiteraard.

In naam van hun allen die geholpen zijn door u,  muchas gracias que Dios Bendiga ( heel veel dank en dat God u Zegent)! Die dank krijg ik van hun heel vaak te horen en die dankwoorden wil ik graag doorgeven.

Ik wil het hierbij laten en wens u allen een heel fijne decembermaand toe.

Hartelijke groeten

Anna Haarman